BEMUTATKOZÁS

A Lázi-Dombi Kulturális Egyesület 2002-ben alakult Szenna községben.

Fő célkitűzései között szerepel a környezetvédelem, a szabadidős- és sporttevékenységek támogatása, illetve a falu és a hozzá tartozó környező települések kulturális életének fellendítése, felkarolása.

Szenna egy Európa Nostra díjas Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménnyel büszkélkedhet. Egykori vezetője, Csepinszky Mária nyomdokait követve feladatunknak tekintjük a magyar nyelvterület (ezen belül elsősorban a szűkebb haza, Somogyország, a Zselici régió) népi hagyományának, folklórkincsének ápolását, élővé tételét.

2001. januárjától sikerült feléleszteni Szennában a táncház hagyományát, ami Lázi dombi mesék címmel 9. éve rendszeres programsorozat. Játszóház és gyermektáncház, kézműves foglalkozások, játék-, mese-, daltanulás, ismeretterjesztő előadás és felnőtt táncház tartozik a rendezvénysorozathoz. Magyar folklórkincseink mellet több alkalommal bemutattuk más népek kultúráját is.

Az 8. éve megrendezett Dudaiskolába az ország minden részéről érkeznek résztvevők, hogy somogyi népdalokat és táncokat tanuljanak kiemelkedő tanároktól és azoktól az idős emberektől, akik Somogyban, illetve a környező megyékben még élő hagyományként őrzik népi kultúránkat.

Adventi koncertjeinket évek óta Zselickisfaludon a református templomban tartjuk, a zenehallgatás mellett közös imádsággal készülve a Karácsonyra.

A korábbi években „Négy évszak” kirándulásokat szerveztünk, ahol szakemberek (biológus, környezetvédelmi szakmérnök, természetgyógyász) mutatták be a Zselicség növény- és állatvilágát.
2008-ban egymást követő biciklitúrákkal mentük egyre mélyebbre a Zselici erdőkben.
2009-ben egy egyhetes vándortáborral jártuk be a Szenna – Magdalak-Szigetvár – Hetvehely – Terecsenypuszta útvonalat.
2010-ben az “Örökség és közösség a Zselic kapujában” rendezvénysorozatunk keretében “határjárást szerveztünk a leendő tanösvény útvonalán. A kirándulás során a helyi természeti értékekről és a régi szennaiak életmódjáról tanulhattunk.

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy ünnepeinket (március 15., október 23., augusztus 20.) helyben, együtt ünnepeljük; álljunk meg egy pillanatra, énekeljünk el közösen egy éneket, mondjunk el egy verset, vagy csak gyújtsunk meg egy gyertyát, amivel megidézzük azt a napot, eseményt vagy személyt amire/akire méltán emlékszik az utókor.

Sokszor nagyobb készülődés is övez egy-egy ünnepet – ennek talán egyik legszebb példája volt a 2008-ban a Szt. Erzsébet év emlékére közösen készített nemezkép, amely jelenleg a Művelődési Ház falát díszíti.

2008-ban sütöttünk először közösen kenyeret, augusztus 20.-án, Szt. István és az államalapítás ünnepén. Ekkor jött létre az az elképzelés, hogy a kenyér, mely alapvető élelmiszerünk és melyhez egyben a keresztény misztérium is fűződik, visszakapja régi becsületét, melyet azok adnak meg neki, akik két kezükkel dolgoznak meg érte. Már az ősszel közösen kemenceépítésbe fogtunk a Panzió udvarán, ezt azzal a céllal is tettük, hogy legyen a faluban egy mindenki számára használható kemence.

Tavasszal felszántottunk egy darab földet amit közösen bevetettünk. Nyáron kézzel arattuk, csépeltük a búzát, majd egy kis asztali malmon megőröltük, hogy az idei Új Kenyér ünnepén már a saját búzánkból süthessünk kenyeret a kemencében. Nagyon sok munkával nagyon kevés liszt lett, de akik részt vettek benne sok mindennel lettek többek: a közös munka örömével és a mindennapi kenyerünk megbecsülésével.

Az egyesület a Szennai Önkormányzattól kapott egy termet használtra a Művelődési Házban, melyet szintén közös munkával újítottunk fel. Ebben teremben került – reméljük hagyományteremtő módon- másodszor megrendezésre az kiállítás mely az egyesület ügyes kezű tagjainak munkáit mutatja be.

A különböző programok szervezésével egyesületünknek az a célja, hogy a régi faluközösségekre emlékeztető kapcsolat jöjjön létre közöttünk, akik Szennán vagy a környékén élünk, így mindenkit nagy szeretettel látunk, aki szervezőként, résztvevőként de akár csak szemlélőként is csatlakozna hozzánk.

Értesítjük eseményeinkről!